OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska

Regulamin Portalu ptakikarpat.pl

I. Definicje

 1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP – założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją.
 2. Małopolskie Biuro OTOP – biuro OTOP prowadzone w Krakowie pod adresem: ul. Zyblikiewicza 10/1a, 31-029 Kraków, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Realizuje projekt Ptaki Karpat, wydaje Portal ptakikarpat.pl.
 3. Portal, Portal ptakikarpat.pl – platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w internecie w domenie www.ptakikarpat.pl, stworzona przez OTOP, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z aplikacji informatycznych oraz informacji opracowanych przez OTOP.
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu ptakikarpat.pl i zakres odpowiedzialności OTOP.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu Ptaki Karpat czy możliwości kontaktu z wydawcą portalu, prosimy o kontakt z Małopolskim Biurem OTOP: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

III. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu ptakikarpat.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.

IV. Odpowiedzialność OTOP

 1. OTOP nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. OTOP zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. OTOP nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. OTOP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 5. OTOP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Portal ptakikarpat.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, OTOP udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody OTOP poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 7. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają OTOP niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

VI. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do działu Obserwacje Portalu ptakikarpat.pl, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji ptaków do bazy danych o rozmieszczeniu kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat. Formularz rejestracyjny zawiera kilka kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze Portalu www.ptakikarpat.pl w specjalnej strefie, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników OTOP zajmująca się administracją tej bazy.
 3. Każdy użytkownik, który dokonał rejestracji na Portalu ptakikarpat.pl, ma zapewniamy dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 4. Za pośrednictwem stron Portalu ptakikarpat.pl gromadzone są dane dotyczące rozmieszczenia kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat. Dane te, po uprzedniej weryfikacji, mogą być wykorzystywane przez OTOP w celu tworzenia publikacji elektronicznych i książkowych, jak również w celach służących ochronie przyrody.
 5. Dane o rozmieszczeniu gatunków ptaków, jak i wybrane informacje o obserwatorach dostarczających te dane, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronach Portalu ptakikarpat.pl, na co użytkowinik wyraża zgodę podczas rejestracji.
 6. Zgromadzone za pośrednictwem Portalu www.ptakikarpat.pl dane o występowaniu ptaków w polskich Karpatach, mogą także zostać opublikowane w książkowych wydawnictwach OTOP z podaniem imienia i nazwiska obserwatorów. Rejestrując się na Portalu ptakikarpat.pl i wprowadzając dane dotyczące obserwacji ptaków użytkownik wyraża zgodę na publikację wymienionych powyżej informacji i danych osobowych.
 7. Za pośrednictwem Portalu ptakikarpat.pl użytkownik może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera OTOP. Adresy e-mail zbierane w celu przesyłania ich właścicielom Newslettera gromadzone są w odrębnej bazie danych znajdującej się na serwerze strony OTOP www.otop.org.pl.
 8. OTOP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych za pośrednictwem Portalu www.ptakikarpat.pl danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. OTOP może natomiast ujawniać ogólne zestawienia statystyczne.

VII. Postanowienia końcowe

 1. OTOP zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »