OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska
Społeczności lokalne

W ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” zaplanowano szereg działań, których odbiorcami są społeczności lokalne. Wśród bezpośrednich odbiorców tych działań znajdą się przedstawiciele lokalnych samorządów, przedsiębiorcy, pasjonaci przyrody oraz lokalni liderzy.

Strategie ekonomiczno-przyrodnicze

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych. Do realizacji tego działania wybranych zostało 12 gmin z regionu polskich Karpat, w tym 2 z woj. śląskiego, 6 z woj. małopolskiego oraz 4 z woj. podkarpackiego – proporcjonalnie do liczby gmin karpackich w każdym z tych województw. Są to gminy charakteryzujące się dużymi walorami przyrodniczymi, w szczególności obecnością obszarów sieci Natura 2000 w ich granicach lub bezpośrednim sąsiedztwie.

Założeniem strategii ekonomiczno-przyrodniczych jest pokazanie – z jednej strony walorów przyrodniczych gmin, z drugiej konkretnych rozwiązań służących wykorzystaniu tych zasobów przez mieszkańców w różnych formach pro-środowiskowej działalności gospodarczej. Strategie mają więc prezentować te rodzaje działań gospodarczych, które mogłyby przynosić zysk ekonomiczny dla lokalnych społeczności, jednocześnie sprzyjając zachowaniu walorów przyrodniczych gminy. Jednocześnie proponują one konkretne sposoby wdrażania tych działań w życie.

Podsumowanie wszystkich 12 strategii, w formie folderu zawierającego przykłady rozwiązań związanych z pro-środowiskową działalnością gospodarczą, trafi do ponad 200 gmin z terenu polskich Karpat, tak by z dobrymi praktykami mogły zapoznać się wszystkie społeczności lokalne regionu.

Spotkania warsztatowe w gminach

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem strategii w każdej z 12 wybranych gmin zorganizowano spotkanie warsztatowe, na którym omawiane były m.in. lokalne wyzwania związane z ochroną przyrody, walory przyrodnicze gminy, a także wstępna propozycja pro-środowiskowych form działalności gospodarczej, które mogłyby być realizowane w gminie. 

W dalszej części projektu w tych samych gminach organizowane będą także warsztaty dotyczące rolnictwa, mające na celu m.in. analizę prowadzonych form gospodarki rolnej w gminie i jej wpływ na różnorodność biologiczną, a także planowanie i promocję działań ułatwiających udział lokalnych rolników w programach rolnośrodowiskowych.

 

Spływ Przełomem Dunajca

Spływ Przełomem Dunajca | Fot. Renata i Marek Kosińscy

Przewodnik turystyczny

Kolejnym ważnym celem projektu jest stworzenie przewodnika turystycznego po polskich Karpatach. W opracowaniu, którego wydanie planowane jest w 2013 r., zaprezentowane zostały najcenniejsze pod względem przyrodniczym miejsca w Karpatach. Szczególny nacisk położony zostanie na miejsca szczególnie cenne ze względu na ptaki.

Dodatkowo w przewodniku przedstawione zostanała lista przedsiębiorstw związanych z obsługą ruchu turystycznego na danym obszarze, co pomoże w promocji drobnych firm działających w regionie.

Jak pomożemy przyrodzie?

Wszystkie działania, które w ramach projektu kierujemy do społeczności lokalnych, mają na celu promocję korzystnej dla środowiska działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że bezpośrednio przyczyni się do częstszego wdrażania przedsięwzięć prośrodowiskowych, na czym skorzystają jednocześnie i ludzie, i przyroda. 

Spotkania

Warsztaty w gminie Bircza

Gmina Bircza 26.06.2012
26 czerwca 2012 r. OTOP gościł w gminie Bircza. Odbyło się tam 12 - ostanie już spotkanie warsztatowe skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych wybranych gmin karpackich, realizowane w ramach projektu "Ptaki Karpat". czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Tyrawa Wołoska

Gmina Tyrawa Wołoska 29.05.2012
29 maja 2012 r. OTOP gościł w gminie Tyrawa Wołoska, gdzie odbyły się kolejne warsztaty skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych wybranych gmin karpackich. Tyrawa Wołoska to najmniejsza, ale jednocześnie jedna z najcenniejszych pod względem przyrodniczym gmina wybrana do realizacji warsztatów. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Komańcza

Gmina Komańcza 24.05.2012
24 maja 2012 odbyło się 2 na terenie województwa podkarpackiego spotkanie z cyklu warsztatów dla wybranych gmin. Tym razem OTOP gościł w malowniczo położonej gminie Komańcza. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Rymanów

Gmina Rymanów 23.05.2012
W maju 2012 r. OTOP rozpoczął ostatni – podkarpacki cykl warsztatów dla wybranych gmin karpackich. W województwie podkarpackim zorganizowane zostaną łącznie 4 spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 23 maja 2012 r. w Rymanowie. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Ujsoły

Gmina Ujsoły 29.03.2012
W dniu 29 marca 2012 r. OTOP zorganizował drugie i zarazem ostatnie spotkanie dla przedstawicieli gmin karpackich województwa śląskiego. Odbyło się ono w Ujsołach i wzięło w nim udział 26 osób. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Uście Gorlickie

Gmina Uście Gorlickie 15.03.2012
W ramach warsztatów dotyczących rozwoju form działań gospodarczych sprzyjających ochronie przyrody na terenie karpackich gmin, zespół projektu „Ptaki Karpat” spotkał się z przedstawicielami gminy Uście Gorlickie (woj. małopolskie). Warsztaty odbyły się w Wysowej Zdrój dn. 15 marca 2012 r. Wzięły w nim udział 23 osoby. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Łącko

Gmina Łącko 14.03.2012
W ramach warsztatów dotyczących rozwoju form działań gospodarczych sprzyjających ochronie przyrody na terenie karpackich gmin, zespół projektu „Ptaki Karpat” spotkał się z przedstawicielami gminy Łącko (woj. małopolskie). Warsztaty odbyły się 14 marca 2012 r. Wzięły w nim udział 23 osoby. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Istebna

Gmina Istebna 07.03.2012
Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu warsztatów dla wybranych gmin karpackich odbyło się 7 marca w gminie Istebna. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Bystra-Sidzina

Gmina Bystra-Sidzina 08.12.2011
W dniu 8 grudnia 20 11 r. odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty z cyklu spotkań oraganizowanych dla wybranych gmin karpackich. Tym razem gościliśmy w gminie Bystra-Sidzina. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec 29.11.2011
29 listopada 2011 r. w gminie Czarny Dunajec OTOP przeprowadził spotkanie warsztatowe wspólnie z przedstawicielami lokalnych samorządów i społeczności. Celem warsztatów było wprowadzenie do tematyki dotyczącej rodzajów działalności gospodarczej sprzyjającej ochronie przyrody. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Dobra

Gmina Dobra 22.11.2011
Po udanym spotkaniu warsztatowym w gminie Gromnik przyszedł czas na organizację kolejnego, tym razem w gminie Dobra. Warsztaty odbyły się 22 listopada br. w Dobrej. Wzięło w nich udział 26 osób reprezentujących urząd gminy i lokalną społeczność. czytaj więcej »

Warsztaty w gminie Gromnik

Gmina Gromnik 08.11.2011
W ramach projektu „Ptaki Karpat” rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla wybranych samorządów lokalnych z regionu polskich Karpat. Pierwsze warsztaty odbyły się 8 listopada br. w gminie Gromnik. Wzięło w nich udział 24 mieszkańców gminy z wójtem - Bogdanem Staszem - na czele. czytaj więcej »

Materiały do pobrania

przejdź »

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »