OTOP
BirdLife
Strona głównaMapa serwisuKontakt
wersja polska wersja angielska
Wolontariusze

Konkurs dla wolontariuszy OTOP

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, których pasja, zaangażowanie i umiejętności pomagają nam prowadzić działania na rzecz ochrony przyrody w całym kraju. Grupę tę tworzą:

a. wolontariusze specjaliści – biorący udział w projektach opartych na badaniach terenowych.

b. wolontariusze wspierający - współpracujący z OTOP w ramach pozostałych działań m.in. przy organizacji imprez masowych, plenerowych, tworzeniu publikacji i innych materiałów OTOP, pomocy w regionalnych biurach, prowadzący akcje pomocy ptakom, działania edukacyjne, wykonujący zdjęcia i rysunki na potrzeby promocji tematyki ochrony przyrody.

Zaangażowanie wolontariuszy jest także jednym z kluczowych elementów projektu „Ptaki Karpat”. Dzięki niemu możliwe jest zbieranie danych monitoringowych z terenu polskich Karpat, a także ich sprawne przetwarzanie i analiza. 

Jednym z celów naszego projektu jest stworzenie trwałego systemu monitorowania wybranych elementów przyrodniczych Karpat. Dzięki zbieraniu danych monitoringowych możliwe jest reagowanie na bieżące zagrożenia środowiska naturalnego oraz wskazywanie najbardziej zagrożonych elementów przyrodniczych (dane o trendach liczebności). Umożliwia to w konsekwencji właściwe planowanie i priorytetyzację działań ochronnych.

Zdając sobie sprawę z wagi danych monitoringowych, w ramach naszego projektu chcemy…

  • …zapewnić „długoterminowość” zbierania danych monitoringowych
  • …zwiększyć liczbę danych monitoringowych
  • …podnieść jakość danych monitoringowych
  • …zwiększyć motywację i wyszkolenie wolontariuszy

W tym celu planujemy m.in. 2 edycje spotkań szkoleniowych dla wolontariuszy, stworzenie opartego o system wyróżnień pakietu motywacyjnego dla wolontariuszy, a także przeprowadzenie konkursu na najbardziej aktywnego wolontariusza OTOP na terenie polskich Karpat.

Jak możesz pomóc?

Wolontarystycznymi projektami prowadzonymi przez OTOP, zarówno w skali całego kraju, jak i w Karpatach, są m. in. projekty: Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych, oraz projekt „Opiekunowie ostoi”. Projekty te służą zbieraniu wysokiej jakości danych o zmianach liczebności pospolitych gatunków ptaków (MPPL), oraz stanu ostoi ptaków IBA i skierowane są do wolontariuszy o dużej wiedzy przyrodniczej i doświadczeniu w prowadzeniu prac monitoringowych. Zachęcamy także do przekazywania obserwacji ptaków z terenu Karpat poprzez formularz obserwacji na stronie Ptaki Karpat. Zbierane przez ten system przygodne obserwacje, wykorzystane będą do przestrzennej analizy rozmieszczenia ptaków w Karpatach, mogą także zostać użyte do wnioskowania o zmianach liczebności wybranych gatunków w czasie.

Jednocześnie, zachęcamy do wzięcia udziały w biurowych pracach związanych z wprowadzaniem, a częściowo także analizą danych. Pomoc w tym zakresie sprawia, że dane inwentaryzacyjne uzyskiwane w ramach projektu mogą być sprawnie i na bieżąco przetwarzane i analizowane. jest to jednocześnie dobra okazja do nauki obsługi takich programów jak Access, czy ArcGis.

Naszą współpracę z wolontariuszami opieramy o przejrzyste zasady, które możesz znaleźć tutaj.

Zachęcamy do współpracy!

Zespół projektu „Ptaki Karpat”

 

Materiały do pobrania

przejdź »

Gospodarka leśna

W ramach projektu „Ptaki Karpat" zaplanowaliśmy cykl spotkań z przedstawicielami karpackich nadleśnictw.

czytaj więcej »

Gospodarka rolna

Przedstawicieli izb rolnych i ośrodków doradztwa rolniczego z terenu Karpat zapraszamy do udziału w warsztatach rolnych.

czytaj więcej »

Społeczności lokalne

Jednym z kluczowych celów projektu skierowanym do wybranych gmin z regionu Karpat jest stworzenie strategii ekonomiczno-przyrodniczych.

czytaj więcej »

Wolontariusze

Z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków aktualnie związanych jest ok. 600 wolontariuszy, którzy działają na terenie całego kraju.

czytaj więcej »